0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

معرفی و کلیات رشته علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن سطح 2 موسسه امام خمینی شیراز

دسته بندی :علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن «سطح2» ۸ تیر ۱۴۰۱

كلیات و برنامة درسی سطح دوعلوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن

مادة 1.عنوان

عنوان برنامه، سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن است.

مادة 2.تعریف

سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن، مقطعی است كه طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، به شناخت مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، مسائل، روش تحقیق و ساختار دانش تفسیر و علوم قرآن می‌پردازند و پس از احراز توان علمی با ارائة تحقیق پایانی، موفق به دریافت مدرك سطح دو این گرایش می­شوند.

مادة 3.اهداف

 1. شناخت و تبیین معارف و مضامین قرآن كریم و ایجاد توان بهره‌گیری از آن؛
 2. شناخت مفاهیم و مسائل مهمدانش تفسیر و علوم قرآن؛
 3. آماده‌سازی طلاب جهت فعالیت‌های قرآنی؛
 4. ایجاد توان تحقیق در حد جمع‌آوری، تتبع و جمع‌بندی مطالب در زمینة معارف قرآنی؛
 5. ایجاد توان پاسخگویی به پرسش‌های عمومی در حوزة دانش تفسیر و علوم قرآن؛
 6. تربیت طلاب مستعد جهت ورود به مقاطع تخصصی؛
 7. شناخت استدلالی مسائل فقهی و اصولی و آشنایی با روش‌های استنباط فقهی؛
 8. ایجاد توان استفاده از متون و منابع مهم فقهی، اصولی، تفسیری و علوم قرآنی و شناخت آنها.

مادة4. سیاست‌ها

 1. اهتمام به ایجاد زمینة تعالی اخلاقی، معنوی و اعتقادی طلاب؛
 2. زمینه‌سازی جهت اعتماد به نفس طلاب، در مسائل علمی ـ پژوهشی؛
 3. تأكید بر آموزش‌های پژوهش‌گرا؛
 4. توجه به نیازهای جامعه و كاربردی كردن آموزش؛
 5. تكیه بر آموزش موضوعات اصلی دانش تفسیر و علوم قرآن؛
 6. تأكید بر بهره­گیری از ابزارهای نوین و روش­های كارآمد آموزشی ـ پژوهشی؛
 7. اهتمام به شناسایی و حمایت از طلاب مستعد؛
 8. اهتمام به دروس فقه و اصول و نظارت بر اجرای آن.

مادة5.ضرورت ایجاد گرایش

 1. اهمیت فوق‌العادة معارف تفسیری و قرآنی به عنوان مهم‌ترین و اصیل‌ترین منبع معرفتی در مکتب اسلام؛
 2. رسالت حوزة علمیه در تربیت اندیشمندان قرآن‌شناس، جهت شناخت، تبیین و ترویج معارف و مضامین قرآن كریم؛
 3. نیازاجتماع و امت اسلامی به شناخت، تبیین و ترویج معارف و مضامین قرآن كریم.

مادة6.نظام آموزشی

نظام آموزشی این گرایش به صورت نیم‌سالی، درسی و حضوری است و بدون احتساب زمان تحقیق پایانی، در هفت نیم‌سال ارائه می‌شود.

تبصره:حداكثر مدت تحصیل در موارد اضطراری، بدون احتساب زمان تحقیق پایانی نه نیم‌سال است.

مادة7.شرایط پذیرش

 1. احراز صلاحیت­های عمومی و اخلاقی، بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب؛
 2. دارا بودن مدرك علمی سطح یك؛
 3. موفقیت در آزمون ورودی و مصاحبة علمی.


 

مادة8.عناوین و مشخصات كلی دروس

 

ردیف

عنوان

ساعت

1

دروس عمومی

1616

2

دروس گرایشی

736

جمع كل

2352

مادة9.عناوین و مشخصات تفصیلی دروس

 1. دروس مشترک

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

اهداف

فقه

720

شناخت استدلالی مسائل مهم فقه، طبق برنامة مركز مدیریت در سطح دو (از ابتدای مكاسب، تا القول فی ماهیةالعیب)

اصول

560

شناخت استدلالی مسائل مهم اصول، طبق برنامة مركز مدیریت در سطح دو (تمام رسائل و جلد اول كفایةالاصولتا اول المقصد الثانی فی‌النواهی)

کلام اسلامی

64

شناخت استدلالی مسائل مهم و چالشی خداشناسی، نبوت و امامت، با توجه به منابع و متون اصلی كلام اسلامی و ایجاد توان لازم برای پاسخ به مسائل و شبهات اصلی آن

فلسفة اسلامی

64

شناخت استدلالی مسائل اساسی و چالشی فلسفة اسلامی

رجال و درایه

32

شناخت تكمیلی و تسلط بر مباحث مهم كاربردی و نكات تخصصی رجال و درایه، همراه با معرفی منابع مهم (مكتوب و نرم‌افزاری) رجال و درایه

تاریخ معاصر

32

بررسی تحلیلی تاریخ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی صد سال اخیر ایران

روش تحقیق

32+16

نظری عملی

آشنایی با روش‌های عمومی پژوهش و كیفیت بهره‌برداری از منابع

زبان انگلیسی عمومی 1 و 2

32+64

نظری عملی

ایجاد توان درك مطلب و ترجمة متون سادة انگلیسی

جمع

1616

 1. دروس گرایشی

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

اهداف

آشنایی با قرآن کریم 1 و 2

128

آشنایی با محتوا و مضامین قرآن كریم از اول تا آخر، به صورت ترتیبی با حذف مطالب تکراری

تفسیر ترتیبی 1

32

ایجاد توان بهره‌گیری از آیات جزء اول قرآن كریم و شناخت محتوا و مضامین آن، از تفسیر الکاشف مغنیه

تفسیر ترتیبی 2

32

ایجاد توان بهره‌گیری از آیات 142 بقره تا 20 آل‌عمران و شناخت محتوا و مضامین آن، از تفسیر الصافی

تفسیر ترتیبی 3

32

ایجاد توان بهره‌گیری از آیات 20 آل‌عمران تا 7 نساء و شناخت محتوا و مضامین آن، از تفسیر الکشّاف

تفسیر ترتیبی 4

32

ایجاد توان بهره‌گیری از آیات 7 تا 67 نساء و شناخت محتوا و مضامین آن، از تفسیر التبیان

تفسیر ترتیبی 5

64

ایجاد توان بهره‌گیری از آیات 67 تا آخر سورة نساء و شناخت محتوا و مضامین آن، از تفسیر المیزان

تفسیر موضوعی 1 (خداشناسی)

32

شناخت خدا، صفات و مراتب توحید، از منظر قرآن کریم، با روش تفسیر موضوعی

تفسیر موضوعی 2 ( نبوت)

32

آشنایی با مباحث نبوت عامه (ویژگی‌ها، وظایف و اختیارات، آثار و فوائد) و نبوت خاصه (جهان‌شمولی، حقانیت و خاتمیت دین اسلام) از منظر قرآن کریم، با روش تفسیر موضوعی

تفسیر موضوعی 3 (انسان‌شناسی و معاد)

32

شناخت حقیقت مرگ، عالم برزخ و قیامت و ویژگی‌های آن، از منظر قرآن کریم، با روش تفسیر موضوعی

تاریخ و علوم قرآن

32

شناخت اصطلاحات و مباحث مهم علوم قرآن و شناخت چگونگی جمع‌آوری، تدوین و سیر تطور قرآن کریم

تاریخ تفسیر و مفسران

32

شناخت سیر تطور تفسیر از عهد رسالت تاكنون، همراه با معرفی مهم‌ترین مفسران و تفاسیر شیعه و اهل‌سنت

مبانی و قواعد تفسیری

32

شناخت مبانی، اصول، قواعد، ضوابط و مراحل تفسیر صحیح قرآن کریم

بلاغت قرآن

32

شناخت فصاحت، بلاغت، آرایه‌های ادبی و زیبایی‌های گفتاری آیات قرآن کریم

تجزیه و تركیب قرآن 1 و 2

32+16

نظری عملی

افزایش توان تطبیق قواعد صرف و نحو بر آیات قرآن كریم، به منظور فهم دقیق آیات، با تأكید بر غریب آیات القرآن

مفردات قرآن

32

شناخت معنا و صیغة برخی واژه‌های مهم و رایج در قرآن كریم، همراه با معرفی منابع آن

تجوید قرآن کریم

32+16

نظری عملی

آشنایی با علم تجوید و ایجاد توان روان‌خوانی و زیباخوانی قرآن کریم

تحقیق پایانی

32+32 عملی

ارائة پژوهشی جامع، در یكی از موضوعات تفسیر و علوم قرآن در حد تتبع، جمع‌آوری و جمع‌بندی اقوال

جمع

736

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: