۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

لیست کلاس های اساتید و آدرس آن جهت ورود به کلاس

 

نام استاد

ورود به کلاس

استاد ترابی ترم6 

استاد دست پل ترم 6

استاد مسگر ترم 6

استاد خلیلی ترم 1 گروه الف

استاد خلیلی ترم 1 گروه ب

استاد شهریار پور ترم 1

استاد صدیق ترم 5

استاد صدیق ترم 7

استاد معزی

استاد معزی

استاد پاسالاری

استاد پاسالاری

استاد اسماعیلی

استاد اسماعیلی

استاد ابراهیمی نژاد

برچسب ها